Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Tuyển dụng

[GÓC TUYỂN DỤNG - NHÀ HÀNG CHIM TRỜI CÁ NƯỚC]
 
Do khách yêu thích " CHIM TRỜI CÁ NƯỚC " nên ngày càng đông phải mở rộng kinh doanh. Nên Nhà hàng hiện cần tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí sau:
 

 

ĐẶT BÀN